رنگ های فوری چوب(نیترو سلولزی)

Mahsolatn4

سیلر فوری امیر

پوشش های چوبی – سایر پوشش های چوبی

این محصول بعنوان آستری جهت پر کردن خلل و فرج سطوح چوبی کاربرد دارد و دارای خاصیت سنباده خوری بسیار خوبی می باشد .

مشخصات فنی :

براقیت …………………………. مات

نوع رزین ………………………. نیترو سلولز – آلکید رزین

درصد جامد وزنی ………………. ۳۹

درصد جامد حجمی …………….. ۳۵-۳۴

ضخامت فیلم خشک پیشنهادی …… ۵۰-۳۰ میکرون

زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ،‌جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی ……………….. تینر فوری

طریقه کاربرد ………………….. برس ( قلم مو ) اسپری ایرلس ، غلطک

شرایط کاربرد :

بسته بندی …………………….. کوارت ، گالن

رطوبت نسبی محیط ……………. حداکثر ۸۰%

دمای محیط ……………………. ۴۰-۵ درجه سانتیگراد

دمای سطح …………………….. حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح ……………… سطح باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد

شرایط نگهداری ……………….. این رنگ باید در فضای سرپوشیده ، خشک ، خنک ، دور از
نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد.

تاریخ مصرف …………………… بهترین تاریخ مصرف تا یک سال بعد از تاریخ تولید تحت شرایط نگهداری مناسب است.

پوشش های چوبی – کیلر فوری براق امیر

موارد مصرف :

این محصول به عنوان لاک رویه بر روی سطوح چوبی سیلر خورده کاربرد دارد .

مشخصات فنی :

براقیت …………………………… براق

نوع رزین ………………………… نیترو سلولز – آلکید رزین

درصد جامد وزنی ………………… ۴۳-۴۱

درصد جامد حجمی ………………. ۳۳-۳۱

ضخامت فیلم خشک پیشنهادی …….. ۵۰-۳۰ میکرون

زمان خشک شدن سطحی ………… حدود ۵ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی ………………… تینر فوری

طریقه کاربرد …………………… اسپری معمولی ، برس (قلم مو ) ، اسپری ایرلس ، غلطک

شرایط کابرد :

بسته بندی ……………………….کوارت ، گالن

رطوبت نسبی محیط …………….. حداکثر ۸۰%

دمای محیط …………………….. ۴۰-۵ درجه سانتیگراد

دمای سطح ……………………… حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح ………………. سطح باید عاری از هر گونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد

شرایط نگهداری ………………… این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ،خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد.

تاریخ مصرف …………………… بهترین تاریخ مصرف یک سال بعد از تاریخ تولید تحت شرایط نگهداری مناسب است.

رنگ نیترو سلولزی مشکی فوری براق

ویژگیها و موارد مصرف

رنگ های فوری با استفاده از رزین نیترو سلولزی با خواص کاربردی عالی ساخته می شوند. این پوشش با براقیت های متفاوت

مشخصات فنی

گران روانی ………………………………… ۱۲۰ ثانیه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 وزن مخصوص………………………………. Kg/lit ۱/۱

 پوشش …………………………………….. ۲۰ lit/ 2m

 براقیت …………………………………….  براق

  رنگ بندی …………………………………  مشکی

   بسته بندی ……………………………….. کوارت -گالن – حلب

   خشک شدن سطحی ………………………. ۵ – ۳  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 خشک شدن کامل ………………………….. ۴۵  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

دستورالعمل استفاده از رنگ

۱- سطح زیر کار را مطابق استاندارد NACE شماره ۲ یا استاندارد سوئدی SA ۲ ۱/۲ آماده سازی نمایید.
۲- رنگ را به خوبی بهم بزنید تا گرانروانی مناسب رقیق کرده و با انتخاب یکی از روشهای زیر، سطح زیر کار را رنگ آمیزی نمایید.

اطلاعات کاربردی

روشهای رنگ آمیزی ………………………………. اسپری با هوا- رنگ پاشی بدون هوا – قلم مو

 تینر ……………………………………………….   درسول۱۲۰۰۰

 ضخامت فیلم – W.F.T …………………………… ۴۰ میکرون

 ضخامت فیلم – D.F.T …………………………….. ۲۵ میکرون

تذکرات ایمنی

طبق قواعد کلی رفتار با مواد شیمیایی، از تنفس بخارات، تماس مایع رنگ با پوست بدن و چشم اجتناب شود. هنگام رنگ آمیزی حتما از تهویه مناسب و ماسک تمام صورت برای پوشاندن صورت و چشم استفاده نمایید، دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

رنگ نیترو سلولزی سفید فوری براق

ویژگیها و موارد مصرف

رنگ های فوری با استفاده از رزین نیترو سلولزی با خواص کاربردی عالی ساخته می شوند. این پوشش با براقیت های متفاوت

مشخصات فنی

گران روانی ………………………………… ۱۲۰ ثانیه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 وزن مخصوص………………………………. Kg/lit ۱/۱

 پوشش …………………………………….. ۲۰ lit/ 2m

 براقیت …………………………………….  براق

  رنگ بندی …………………………………  سفید

   بسته بندی ……………………………….. کوارت -گالن – حلب

   خشک شدن سطحی ………………………. ۵ – ۳  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 خشک شدن کامل ………………………….. ۴۵  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

دستورالعمل استفاده از رنگ

۱- سطح زیر کار را مطابق استاندارد NACE شماره ۲ یا استاندارد سوئدی SA ۲ ۱/۲ آماده سازی نمایید.
۲- رنگ را به خوبی بهم بزنید تا گرانروانی مناسب رقیق کرده و با انتخاب یکی از روشهای زیر، سطح زیر کار را رنگ آمیزی نمایید.

اطلاعات کاربردی

روشهای رنگ آمیزی ………………………………. اسپری با هوا- رنگ پاشی بدون هوا – قلم مو

 تینر ……………………………………………….   درسول۱۲۰۰۰

 ضخامت فیلم – W.F.T …………………………… ۴۰ میکرون

 ضخامت فیلم – D.F.T …………………………….. ۲۵ میکرون

تذکرات ایمنی

طبق قواعد کلی رفتار با مواد شیمیایی، از تنفس بخارات، تماس مایع رنگ با پوست بدن و چشم اجتناب شود. هنگام رنگ آمیزی حتما از تهویه مناسب و ماسک تمام صورت برای پوشاندن صورت و چشم استفاده نمایید، دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

رنگ نیترو سلولزی زرد فوری براق

ویژگیها و موارد مصرف

رنگ های فوری با استفاده از رزین نیترو سلولزی با خواص کاربردی عالی ساخته می شوند. این پوشش با براقیت های متفاوت

مشخصات فنی

گران روانی ………………………………… ۱۲۰ ثانیه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 وزن مخصوص………………………………. Kg/lit ۱/۱

 پوشش …………………………………….. ۲۰ lit/ 2m

 براقیت …………………………………….  براق

  رنگ بندی …………………………………  زرد

   بسته بندی ……………………………….. کوارت -گالن – حلب

   خشک شدن سطحی ………………………. ۵ – ۳  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 خشک شدن کامل ………………………….. ۴۵  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

دستورالعمل استفاده از رنگ

۱- سطح زیر کار را مطابق استاندارد NACE شماره ۲ یا استاندارد سوئدی SA ۲ ۱/۲ آماده سازی نمایید.
۲- رنگ را به خوبی بهم بزنید تا گرانروانی مناسب رقیق کرده و با انتخاب یکی از روشهای زیر، سطح زیر کار را رنگ آمیزی نمایید.

اطلاعات کاربردی

روشهای رنگ آمیزی ………………………………. اسپری با هوا- رنگ پاشی بدون هوا – قلم مو

 تینر ……………………………………………….   درسول۱۲۰۰۰

 ضخامت فیلم – W.F.T …………………………… ۴۰ میکرون

 ضخامت فیلم – D.F.T …………………………….. ۲۵ میکرون

تذکرات ایمنی

طبق قواعد کلی رفتار با مواد شیمیایی، از تنفس بخارات، تماس مایع رنگ با پوست بدن و چشم اجتناب شود. هنگام رنگ آمیزی حتما از تهویه مناسب و ماسک تمام صورت برای پوشاندن صورت و چشم استفاده نمایید، دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

رنگ نیترو سلولزی گلماش فوری براق

ویژگیها و موارد مصرف

رنگ های فوری با استفاده از رزین نیترو سلولزی با خواص کاربردی عالی ساخته می شوند. این پوشش با براقیت های متفاوت

مشخصات فنی

گران روانی ………………………………… ۱۲۰ ثانیه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 وزن مخصوص………………………………. Kg/lit ۱/۱

 پوشش …………………………………….. ۲۰ lit/ 2m

 براقیت …………………………………….  براق

  رنگ بندی …………………………………  گلماشی

   بسته بندی ……………………………….. کوارت -گالن – حلب

   خشک شدن سطحی ………………………. ۵ – ۳  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 خشک شدن کامل ………………………….. ۴۵  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

دستورالعمل استفاده از رنگ

۱- سطح زیر کار را مطابق استاندارد NACE شماره ۲ یا استاندارد سوئدی SA ۲ ۱/۲ آماده سازی نمایید.
۲- رنگ را به خوبی بهم بزنید تا گرانروانی مناسب رقیق کرده و با انتخاب یکی از روشهای زیر، سطح زیر کار را رنگ آمیزی نمایید.

اطلاعات کاربردی

روشهای رنگ آمیزی ………………………………. اسپری با هوا- رنگ پاشی بدون هوا – قلم مو

 تینر ……………………………………………….   درسول۱۲۰۰۰

 ضخامت فیلم – W.F.T …………………………… ۴۰ میکرون

 ضخامت فیلم – D.F.T …………………………….. ۲۵ میکرون

تذکرات ایمنی

طبق قواعد کلی رفتار با مواد شیمیایی، از تنفس بخارات، تماس مایع رنگ با پوست بدن و چشم اجتناب شود. هنگام رنگ آمیزی حتما از تهویه مناسب و ماسک تمام صورت برای پوشاندن صورت و چشم استفاده نمایید، دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

رنگ نیترو سلولزی اخرایی فوری براق

ویژگیها و موارد مصرف

رنگ های فوری با استفاده از رزین نیترو سلولزی با خواص کاربردی عالی ساخته می شوند. این پوشش با براقیت های متفاوت

مشخصات فنی

گران روانی ………………………………… ۱۲۰ ثانیه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 وزن مخصوص………………………………. Kg/lit ۱/۱

 پوشش …………………………………….. ۲۰ lit/ 2m

 براقیت …………………………………….  براق

  رنگ بندی …………………………………  اخرایی

   بسته بندی ……………………………….. کوارت -گالن – حلب

   خشک شدن سطحی ………………………. ۵ – ۳  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

 خشک شدن کامل ………………………….. ۴۵  دقیقه در ۲۵ درجه سانتی گراد

دستورالعمل استفاده از رنگ

۱- سطح زیر کار را مطابق استاندارد NACE شماره ۲ یا استاندارد سوئدی SA ۲ ۱/۲ آماده سازی نمایید.
۲- رنگ را به خوبی بهم بزنید تا گرانروانی مناسب رقیق کرده و با انتخاب یکی از روشهای زیر، سطح زیر کار را رنگ آمیزی نمایید.

اطلاعات کاربردی

روشهای رنگ آمیزی ………………………………. اسپری با هوا- رنگ پاشی بدون هوا – قلم مو

 تینر ……………………………………………….   درسول۱۲۰۰۰

 ضخامت فیلم – W.F.T …………………………… ۴۰ میکرون

 ضخامت فیلم – D.F.T …………………………….. ۲۵ میکرون

تذکرات ایمنی

طبق قواعد کلی رفتار با مواد شیمیایی، از تنفس بخارات، تماس مایع رنگ با پوست بدن و چشم اجتناب شود. هنگام رنگ آمیزی حتما از تهویه مناسب و ماسک تمام صورت برای پوشاندن صورت و چشم استفاده نمایید، دور از حرارت و شعله نگهداری شود.

نیم پلی استر براق امیر

پوشش های چوبی ، سایر پوشش های چوبی این محصول به عنوان لاک رویه جهت سطوح چوبی و غیره بکار می رود.

مشخصات فنی :

 از نظر براقیت …………………………. براق

نوع رزین ……………………………… شورت آلکید ، رزین آمینو

درصد جامد حجمی ……………………. ۴۷-۴۵

ضخامت فیلم خشک پیشنهادی …………..۳۰-۲۰ میکرون

زمان خشک شدن سطحی ……………… حدود ۱۵-۱۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

تعداد اجزاء ………………………….. دو جزئ (جزء A : لاک نیم پلی استر و جزء B : هاردنر یا سخت کننده

نسبت اختلاف ………………………….۹ جزء لاک A به ۱ جزء هاردنر B

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

طریقه کاربرد ……………………………. اسپری

شرایط کاربرد :

بسته بندی ……………………………….. کوارت و گالن

رطوبت نسبی محیط ………………………. حداکثر ۸۰%

دمای محیط ………………………………. ۴۰-۵ درجه سانتیگراد

دمای سطحی …………………………….. دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح …………………………. سطح کار باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه ذرات خارجی ،  روغنی،رطوبت و هرگونه نا خالصی باشد.

شرایط نگهداری ………………………….. این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ،دور از نور  مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد.

تاریخ مصرف ……………………………… بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است.

روغن جلا آلکیدی امیر

این محصول بعنوان لایه نهایی بر روی سطوح چوبی نظیر لوازم خانگی کاربرد دارد.

مشخصات فنی :

براقیت …………………………………. مات

نوع رزین ………………………………. آلکید اصلاح شده

وزن مخصوص ………………………….. ۰/۹۵ gr/cm-0/85 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

ویسکوزیته ……… ……………………… ۹۵KU-92 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

درصد جامد وزنی ………………………. ۵۵-۸۴

درصد جامد حجمی ….. ………………… ۴۹-۴۸

ضخامت فیلم خشک پیشنهادی ……………۳۰-۵۰ میکرون

زمان خشک شدن سطحی ………………. حدود ۵ ساعت  در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

زمان خشک شدن عمقی …………………. حدود ۲۴ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی …………. ۲۴ ساعت

حداکثر فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی ………… محدودیتی وجود ندارد

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی ………………………… تینر روغنی

طریقه کاربرد …………………………… اسپری ، برس (قلمو) و غلطک

شرایط کاربرد :

بسته بندی ………………………………. کوارت ، گالن

رطوبت نسبی محیط …………………….. حداکثر ۸۰%

دمای محیط …………………………….. ۴۰-۵ درجه سانتیگراد

دمای سطح ……………………………… حداقل ۳ درجه بالاتراز نقطه شبنم

آماده سازی سطح ………………………. سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد

شرایط نگهداری ………………………… این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک
، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد.

تاریخ مصرف …………………………… بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری شود.