رنگ های ترافیکی

Mahsolatn3

 

رنگهای ترافیک برپایه اکریلیک ترموپلاست برای کاربردروی سطوح سیمانی و آسفالت مناسب بوده  ویک فیلم سخت وبا دوام همراه با مقاومت سایشی خوب را روی سطح ایجاد مینماید ودارای زمان خشک شدن سریع  وچسبندگی عالی  و مقاومت در برابر شرایط جوی بویژه درمناطقی با آب وهوای معتدل میباشد . رنگهای مخصوص جدول برپایه رزین آلکید ساخته شده و جهت استفاده روی سطوح سیمانی مناسب هستند این رنگهای در زمان کوتاه خشک شده ودارای پوشش وچسبندگی خوبی روی سطح میباشند.رنگ ترافیک جهت خط کشی و علامت گزاری سطح آسفالت،در چند گونه تولید می شود .

رنگ ترافیک سرد

بر پایه رزین اکریلیک هوا خشک و دوام خوب در شرایط آب و هوای ایران طراحی شده است.

رنگ ترافیک گرم

بر پایه رزین وینیل کلراید(VINYL CHLORIDE) طراحی شده و در دمای بالاتر از ۶۳ بکار میرود.

رنگ ترافیک دو جزئئ

بر پایه رزین آکریلیک ویژه کریا پراکسید آلی سخت میشود و برای کاربرد خاص و خطوط عابر پیاده و … استفاده می گردد.