تینرهای فوری

Mahsolatn5

تینر فوری ۲۰۰۰۰ لوساید

تینر فوری امیر جهت رنگهای بر پایه آلکید و نیترو سلولز ساخته شده که در تهیه آن از بهترین مواد داخل و خارج استفاده شده است . این تینر بی رنگ ، کاملاً شفاف ، بدون مواد معلق و بوی زننده است .بالاترین کیفیت در بین تینرها که قابلیت استفاده برای همه رنگهای معمول و مورد استفاده در صنایع چوب، فلز و رنگهای رویه متالیک خودروئی را دارد. در زمان استفاده از تینر ۲۰۰۰۰ می توان انتظار بالاترین کارآیی را در بین کلیه تینرها داشت.

مشخصات فنی

کاربرد ……………………………………….. کلر دو جزئی اتومبیل

وضعیت ظاهری ………………………………. بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش ………………………….. ۵۶ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد …………….. ۸ درصد

وزن مخصوص ………………………………..۸۵% gr/cm3

بسته بندی ……………………………………. ظروف ۲۰،۴،۱ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ……………………………….. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………….. ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات ……………………………………. در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته بندی می باشد

توجه …………………………………………. قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود

–     جهت رقیق کردن اکلیلهای فلزی مخصوصاً طلایی که در رنگ استفاده می شود از تینر ۲۰۰۰۰ لوساید امیر استفاده شود .

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

–     کدهای مشخص شده برای هر تینر بصورت قراردادی است و هرچه کد، رقم بزرگتری باشد ، تینر کیفیت و قدرت حل کنندگی بهتری دارد.

تینر فوری ۱۵۰۰۰ لوساید

تینر فوری امیر جهت رنگهای بر پایه آلکید و نیترو سلولز ساخته شده که در تهیه آن از بهترین مواد داخل و خارج استفاده شده است . این تینر بی رنگ ، کاملاً شفاف ، بدون مواد معلق و بوی زننده است .کیفیت و قابلیت حل کنندگی ،فلو و براقیت بیشتری نسبت به تینر A10000 دارد.از آن جهت رقیق کردن رنگهای حاوی اکلیل طلایی میتوان استفاده کرد.

مشخصات فنی

کاربرد ………………………………………. رنگهای اتومبیل ۵۴

وضعیت ظاهری ……………………………… بی رنگ، شفاف ،بدون مواد معلق و بوی زننده

محدوده نقطه جوش …………………………. ۵۶ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد ……………. ۷ درصد

وزن مخصوص ……………………………….. ۸۵% gr/cm3

بسته بندی …………………………………… ظروف ۲۰،۴،۱ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………… ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات …………………………………… در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته بندی می باشد

توجه ………………………………………. قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود

–     جهت رقیق کردن اکلیلهای فلزی مخصوصاً طلایی که در رنگ استفاده می شود از تینر ۱۵۰۰۰ لوساید امیر استفاده شود .

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

–     کدهای مشخص شده برای هر تینر بصورت قراردادی است و هرچه کد، رقم بزرگتری باشد ، تینر کیفیت و قدرت حل کنندگی بهتری دارد.

تینر فوری ۱۰۰۰۰A ممتاز

تینر فوری امیر جهت رنگهای بر پایه آلکید و نیترو سلولز ساخته شده که در تهیه آن از بهترین مواد داخل و خارج استفاده شده است . این تینر بی رنگ ، کاملاً شفاف ، بدون مواد معلق و بوی زننده است .کیفیت آن بالاتر از۱۰۰۰۰B می باشد . به همین دلیل می توان از آن جهت رنگهای تعمیراتی خودرو نیز استفاده کرد .

مشخصات فنی

کاربرد …………………………………………… رنگهای اتومبیلی ۲۱

وضعیت ظاهری ………………………………….. بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش ……………………………… ۵۶ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد ………………… ۷ درصد

وزن مخصوص …………………………………..۸۵% gr/cm3

بسته بندی ……………………………………… ظروف۴،۱، ۲۰ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری …………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف …………………………………… ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات ……………………………………… در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته بندی می باشد

توجه ………………………………………….. قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود.

–    در مواقعی که از اکلیهای فلزی مخصوصاً طلایی در رنگ استفاده می شود از تینرهای با کد بالاتر استفاده شود .

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

–     کدهای مشخص شده برای هر تینر بصورت قراردادی است و هرچه کد، رقم بزرگتری باشد ، تینر کیفیت و قدرت حل کنندگی بهتری دارد.

تینر فوری ۱۰۰۰۰B معمولی

تینر فوری امیر جهت رنگهای بر پایه آلکید و نیترو سلولز ساخته شده که در تهیه آن از بهترین مواد داخل و خارج استفاده شده است . این تینر بی رنگ ، کاملاً شفاف ، بدون مواد معلق و بوی زننده است .جهت رقیق کردن سیلر و کیلر نیترو و سلولزی در کاربردهای صنایع چوب استفاده می شود.

مشخصات فنی

کاربرد …………………………………………….. رنگهای نیترو و سلولزی چوب و بتونه اتومبیلی

وضعیت ظاهری …………………………………….. بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش …………………………………. ۵۶ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد ……………………. ۵ درصد

وزن مخصوص ………………………………………..۸% gr/cm3

بسته بندی …………………………………………… ظروف۴،۱، ۲۰ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ………………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………………… ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات …………………………………………… در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بندی می باشد

توجه ……………………………………………….. قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود.

–      در مواقعی که از اکلیهای فلزی مخصوصاً طلایی در رنگ استفاده می شود از تینرهای با کد بالاتر استفاده شود .

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

–     کدهای مشخص شده برای هر تینر بصورت قراردادی است و هرچه کد، رقم بزرگتری باشد ، تینر کیفیت و قدرت حل کنندگی بهتری دارد.

تینر ترافیک

تینر ترافیک امیر قابل استفاده برای رنگ آکرولیک سرد بر پایه رزینهای آکرولیک یا مدیوم- کلرو کائوچو می باشد.

این تینر حاوی حلالهای آروماتیک و اکسی‍ژن دار استاتی می باشد .

مشخصات فنی

کاربرد …………………………………………… رنگ ترافیک سرد بر پایه آکرولیک یا آلکید- کلرورابر

وضعیت ظاهری …………………………………… بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش ………………………………. ۱۱۰ الی ۱۴۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد …………………. صفر

وزن مخصوص ……………………………………..۸۷% gr/cm3

بسته بندی ………………………………………… ظروف۲۰ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ……………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………………. ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات …………………………………………. در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته  بندی می باشد

توجه ……………………………………………… قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

تینر شستشو امیر

این تینر جهت تمیز کردن و چربی گیری مختصر از سطوح فلزی رنگ نشده بدون زمان ماندگاری در تینر استفاده می شود . فاقد مواد اسیدی یا قلیایی و بوسیله برس یا پارچه قابل استفاده میباشد .

مشخصات فنی

کاربرد ……………………………………………. تمیز کردن و چربی گیری مختصر از سطوح فلزی رنگ نشده

وضعیت ظاهری ……………………………………. بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش ……………………………….. حداقل ۶۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد ………………….. صفر

وزن مخصوص ………………………………………..۸% gr/cm3 

بسته بندی …………………………………………… ظروف۲۰ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ………………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………………… ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات …………………………………………… در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته بندی می باشد

توجه ……………………………………………… قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

  برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود.

  جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

تینر اپوکسی امیر

این تینر جهت رزین های اپوکسی سخت شونده با پلی آمید استفاده می شود . در تهیه آن از بهترین حلالهای داخلی و خارجی استفاده شده است.

مشخصات فنی

کاربرد …………………………………………….. رنگهای اپوکسی سخت شونده با پلی آمید

وضعیت ظاهری …………………………………….. بی رنگ،شفاف،بدون موادمعلق و بوی زننده

محدوده نطقه جوش ………………………………… ۵۶ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد

باقیمانده در ۱۵۰ درجه سانتیگراد …………………… ۷ درصد

وزن مخصوص ………………………………………..۸۵% gr/cm3  

بسته بندی …………………………………………… ظروف ۲۰ و ۲۲۰ لیتری

روش نگهداری ………………………………………. در جای خنک و سایه ، در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

تاریخ مصرف ………………………………………… ۱ سال ، در صورتی که درب آن کاملاً بسته باشد

توضیحات …………………………………………… در صورت سفارش در ظروف۴،۱ و ۲۰ لیتری فلزی قابل بسته بندی می باشد

توجه ……………………………………………….. قابل اشتعال ، دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نکاتی جهت استفاده بهتر :

–     برای کاربردهای مختلف، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود

–     جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید .

–     جهت استفاده ابتدا رنگ اپوکسی را با سخت کننده پلی آمیدی مخلوط کرده و سپس از تینر استفاده کنید.

تینر روغنی ۲۰۰۰ امیر :
این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای بر پایه الکید رزین لانگ اویل و نیز وارنیش های الکیدی و روغن الیف ها بکار می رود.
میزان اختلاط تینر با رنگ ، بستگی به غلظت رنگ ، سطح مورد نظر ، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت گردد و پس از بهم محیط) دارد. ولی در شرایط نرمال ، معمولاً به میزان ۱۵ الی ۲۰% وزنی رنگ، تینر به آن اضافه می زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می باشد.

مشخصات :
– بدون رنگ و شفاف
– سرعت تبخیر بالا
– 
دانسیتیه حدود gr/cm3  ۷۷/۰

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :
– از دسترس کودکان دور نگه دارید .
– بخار متصاعد شده از تینر را استشمام نکنید.
– تینر را در ظروف در بسته نگهداری کنید.
– در محیط خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و وسایل حرارت زا نگهداری شود.
– درصورت استفاده از تینر در محیط بسته ، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
– پس از اتمام کار، در کانال فاضلاب ریخته نشود.
توجه مهم : 
تینرها از مواد اولیه با قابلیت شعله وری بسیار بالا تشکیل شده اند. لذا در حفاظت از خود و محیط خود هوشیار و دقیق باشید.

تینر روغنی ۴۰۰۰ امیر :
این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای بر پایه الکید رزین لانگ اویل و نیز وارنیش های الکیدی و روغن الیف ها بکار می رود.
میزان اختلاط تینر با رنگ ، بستگی به غلظت رنگ ، سطح مورد نظر ، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت گردد و پس از بهم محیط) دارد. ولی در شرایط نرمال ، معمولاً به میزان ۱۵ الی ۲۰% وزنی رنگ، تینر به آن اضافه می زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می باشد.

مشخصات :
– بدون رنگ و شفاف
– سرعت تبخیر بالا
– 
دانسیتیه حدود gr/cm3  ۷۷/۰

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :
– از دسترس کودکان دور نگه دارید .
– بخار متصاعد شده از تینر را استشمام نکنید.
– تینر را در ظروف در بسته نگهداری کنید.
– در محیط خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و وسایل حرارت زا نگهداری شود.
– درصورت استفاده از تینر در محیط بسته ، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
– پس از اتمام کار، در کانال فاضلاب ریخته نشود.
توجه مهم : 
تینرها از مواد اولیه با قابلیت شعله وری بسیار بالا تشکیل شده اند. لذا در حفاظت از خود و محیط خود هوشیار و دقیق باشید.