درباره ما

شرکت مـروارید کبود به شماره ثبت :۲۳۱۹۳۱ و شماره بهره برداری :۳۰۳۶۱۲/۰۱فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ در زمینه تولید انواع رنگـهای صنعتی و انو اع تینـرهای فوری در شهرک صنعتی کمرد شروع به کار کرده است که در سال ۱۳۸۳بادریافت جوازتأسـیس از وزارت صنایع و معادن و خرید زمین در شهرک صنعتی فیـروزکوه توسعه داده و با دریا فت پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن استان تهران گسترش داده است.
شرکت مـروارید کبود در حال حاضر فعالیت خود را در زمینه انواع رنگهای صنعتی ، ساختـمانی و انواع رنگهای فوری چوب و فلز ، رنگ های اپوکسی ، کوره ای و رنگ ترافیـک اکرولیـک و پایه آب مشغول میباشد. این شرکت محصولات متنوع ساختمانی و صنعتی خود را با بهره گیری از ۱۲۰۰ متر سالن تولید و ۱۰۰۰ متر انبار  مواد اولیه و کالاهای تولید شده و مجهز به آزمایشـگاه کنترل کیفی و باکارشناسـان   مجرب آماده تأمـین انواع رنگ ها در جهت چرخه تولیدات کشور میباشد.
صنایع شیـمیایی و رنگـسازی مــروارید کــبود در راستای تحقـق اهداف والای خویش با انتــخاب الگوی اسـتاندارد ملـی و بین المـللی مبانی خط مشـی کیفـی خود را بر مـوارد زیر بیـان نـهاد :
حفظ و ارتقاء کیفیت و تنوع محصـولات
افـزایش رضایت مشـتریان و احترام به انتـقادات و پیشـنهادات آنها
ارتقاء صلاحیت منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های شرکت است که از طریق آموزش مستمـر به منظور افزایش سطح بهره وری و مهارتهای آنها توسط متخصصـین کارآمد برنامه ریزی شده است .
صنایع شیمیایی و رنگسازی مـروارید امیـدوار است با توانمندی موجود بتواند با اتکاء به پرسنل مجرب و با بکارگـیری آخرین روشهای علمی و تحقیق نیازهای مشتـریان را فراتر از انتظارشان برآورده کند.